Soorten botbreuken
Soorten fracturen

De ene botbreuk (fractuur) is de andere niet. Een bot breekt als de kracht op het bot groter is dan het bot aankan. Dit kan op vele manieren gebeuren. Er bestaan dan ook veel verschillende soorten botbreuken. De ernst van de breuk varieert van een scheurtje in het bot tot een bot dat volledig doormidden is en niet meer op zijn plaats staat.

rontgenfoto soorten botbreuken


Hieronder staat een groot aantal verschillende soorten botbreuken op een rij. Er zijn vele combinaties van deze botbreuken mogelijk. Een traumatische botbreuk kan bijvoorbeeld uit meerdere breuken bestaan, verplaatst en open zijn. Terwijl een stressbreuk meestal een haarlijnbreuk is die niet is verplaatst en gesloten is.

Incomplete botbreuk

Bij een incomplete breuk is het bot niet helemaal doormidden.

Complete botbreuk

Het bot is bij een complete botbreuk helemaal doormidden. Er zijn dus twee of meer stukken.

Gesloten botbreuk / ongecompliceerde fractuur

Bij dit soort breuken is de huid nog heel en steekt er dus geen bot door de huid naar buiten.

Open botbreuk / gecompliceerde fractuur

Een open botbreuk is een breuk waarbij een deel van het bot door de huid naar buiten steekt. Er is dus een wond aanwezig. Doordat de huid kapot is, en er dus viezigheid in de wond kan komen, bestaat het risico op een infectie. Zo’n vervolgprobleem noemen we een complicatie.

Instabiele botbreuk

Bij een instabiele botbreuk bestaat er een groot risico dat de breuk verergert. Hierdoor kunnen bloedvaten, zenuwen of andere structuren ook beschadigd raken. Een instabiele botbreuk mag niet meer bewogen of belast worden.

Stabiele botbreuk

In het geval van een stabiele botbreuk is de kans dat de botbreuk verergert en grotere schade aanricht klein.

Niet-verplaatste botbreuk

Een niet-verplaatste botbreuk is een complete botbreuk waarbij de breukvlakken van het bot nog mooi tegen elkaar aan liggen.

Verplaatste botbreuk

Als een bot helemaal doormidden breekt en de uiteinden van de breuk liggen niet meer recht tegenover elkaar, dan is de breuk verplaatst.

Dwarse botbreuk / transverse fractuur

Bij deze breuk loopt de breuklijn in een rechte lijn dwars over het bot.

Lengte botbreuk / longitudinale fractuur

Een lengtebreuk loopt over de lengte van het bot.

Schuine botbreuk / oblique fractuur

Een schuine breuk loopt diagonaal over de lengte van het bot.

Gedraaide botbreuk / spiraalfractuur

Bij een gedraaide botbreuk liggen één of beide delen van de breuk ten opzichte van elkaar gedraaid.

Traumatische botbreuk

Traumatische botbreuken zijn breuken als gevolg van een ongeluk, harde klap of val.

Niet-traumatische botbreuk

Een niet-traumatische botbreuk is niet veroorzaakt door een harde klap, ongeluk of val, maar door overbelasting of ziekte van het bot (zie botbreuk door botziekte).

Verbrijzeling / comminutieve fractuur

Bij een verbrijzeling is er niet één breuk maar zijn er meerdere botbreuken in hetzelfde bot. Er zijn dus ook meerdere botdelen en/of botsplinters.

Gesegmenteerde botbreuk

Hetzelfde bot is op 2 plekken gebroken, er is een los segment (deel). Er is dus een stuk bot dat aan beide uiteinden geen contact meer maakt met de rest van het bot.

Breukontwrichting / fractuurluxatie

Bij een breukontwrichting is het bot gebroken én het bijbehorende gewricht is uit de kom.

Afrukkingsbreuk / avulsiefractuur

Hierbij is een stukje van het bot afgescheurd of afgerukt. De pees of de gewrichtsband die aan het bot vastzit, heeft dan zo hard aan het bot getrokken dat er een stukje bot los komt.

Gewrichtsbreuk / intra-articulaire fractuur

Gewrichtsbreuken zijn botbreuken die doorlopen in het gewricht. Het kraakbeen van het gewricht is hierbij beschadigd.

Inzakkingsbreuk / Compressiefractuur

Bij een inzakkingsbreuk zakt het bot in elkaar. Dit komt regelmatig voor in de ruggenwervels van oudere mensen.

Geïmpacteerde botbreuk

Een stuk van het bot is afgebroken en boort in een ander bot(stuk).

Botbreuk door botziekte / pathologische fractuur/ insufficiënte fractuur

Als er een ziekte aanwezig is waardoor het bot is verzwakt en daardoor (gemakkelijker) breekt, dan is er sprake van een pathologische of insufficiënte fractuur. Het bot is bijvoorbeeld verzwakt door een tumor, botcyste, osteoporose of een andere botziekte.

Haarlijnbreuk / fissuur

Een haarlijnbreuk is een scheur(tje) in het bot.

Vermoeidheidsbreuk / stressfractuur

Vermoeidheidsbreuken ontstaan door langdurige overbelasting van het bot. Het gaat dan meestal om scheurtjes of haarlijnbreuken van het bot.

Twijgbreuk / greenstick fractuur

Bij een twijgbreuk is het bot geknakt als een jonge tak. Het bot is gebogen en daardoor aan één kant gebroken en aan de andere kant nog heel.

Torusbreuk

Het bot vervormt, maar breekt niet bij een torusbreuk. Het botvlies is nog heel.

Groeischijfbreuk / epifysiolysis / epifysiolyse / epifysair breuk

Een breuk van de groeischijf bij kinderen.


Deel dit artikel:Gerelateerde onderwerpen

Klachten

Bekijk hier alle onderwerpen.

rontgenfoto soorten botbreuken

Op zoek naar een fysio?

Fysiotherapie
Hierhebikpijn.nl biedt een uitgebreid overzicht van fysiotherapie praktijken in Nederland. Neem een kijkje en maak direct een afspraak!

Fysiotherapie in de buurt ยป

© copyright 2024 Hierhebikpijn.nl   |   Alle rechten voorbehouden   |   ontwerp: SWiF