Clusterhoofdpijn
Neuralgie van Horton

Clusterhoofdpijn is een uiterst pijnlijke vorm van hoofdpijn. Het wordt ook wel de 'neuralgie van Horton' genoemd. Een periode van hoofdpijnaanvallen heet een cluster.De pijn zit aan één kant van het hoofd rond het oog.

hoofd hoofdpijn clusterhoofdpijn neuralgie horton pijnlocatie

Andere vormen van hoofdpijn zijn spanningshoofdpijn, hoofdpijn door medicijnen, migraine en cervicogene hoofdpijn.


Beschrijving van de aandoening

De hoofdpijn kan chronisch of episodisch zijn. Bij episodische clusterhoofdpijn is er gedurende twee weken tot drie maanden sprake van extreem hevige hoofdpijnaanvallen. Deze kunnen zelfs tot acht keer per dag optreden. Bij de chronische vorm zijn er geen pijnvrije perioden. De aanvallen kunnen elke dag weer optreden. In de meeste gevallen zijn de klachten episodisch van aard.

Oorzaak en ontstaanswijze

Het is niet bekend waardoor clusterhoofdpijn ontstaat, maar er zijn wel een aantal factoren die een aanval van clusterhoofdpijn kunnen uitlokken, zoals:

 • Het drinken van alcohol.
 • Gebruik van medicijnen die de bloedvaten wijder maken.
 • Een lange vliegreis.
 • Grote hoogte in de bergen.
 • Een overgevoeligheidsreactie op op de lichaamseigen stof histamine. Dit stofje komt vrij bij overgevoeligheidsreacties.

Klachten en verschijnselen: symptomen

Symptomen die horen bij clusterhoofdpijn zijn:

 • Hevige, scherpe, stekende pijnscheuten, meestal rond het oog.
 • De pijn wordt aan één zijde van het hoofd gevoeld.
 • Een aanval duurt 5 minuten tot drie uur.
 • De klachten treden vaak tijdens het slapen op.
 • De patiënt weet meestal niet wat te doen en wordt onrustig.
 • Het oog kan tranen en de neus kan gaan lopen of juist verstopt raken.

Diagnose

De diagnose clusterhoofdpijn wordt gesteld op basis van het verhaal van de patiënt. Daarnaast zijn er speciale hoofdpijnvragenlijsten en kan gevraagd worden een hoofdpijndagboek bij te houden. Over het algemeen geeft het klachtenbeeld zelf voldoende informatie om andere oorzaken van de hoofdpijn uit te sluiten. Aanvullend onderzoek is daarom zelden nodig. De huisarts verwijst mogelijk door naar een neuroloog. Neem bij twijfel of ernstige hoofdpijnklachten altijd contact op met uw huisarts of specialist.

Behandeling en herstel

De behandeling van clusterhoofdpijn bestaat meestal uit het toedienen van medicijnen. Deze kunnen de klachten en het aantal aanvallen verminderen. In ernstige gevallen kan er voor een zenuwbehandeling gekozen worden.

Door middel van het inademen van extra zuurstof via een mondkapje vermindert de hoofdpijn tijdens een aanval. Dit is één van de meest effectieve en veiligste methoden om een aanval te behandelen. In ongeveer 70% van de gevallen neemt de intensiteit van een aanval hierdoor binnen 15 tot 30 minuten af.

Advies

Neem bij twijfel of ernstige hoofdpijnklachten altijd contact op met uw huisarts of specialist.


U kunt uw klachten controleren met de online fysiotherapie check of een afspraak maken bij een praktijk voor fysiotherapie bij u in de buurt. Vragen over uw klachten kunt u ook anoniem stellen op het forum.


Referenties
Nugteren, K. van & Winkel, D. (2012). Onderzoek en behandeling van de nek. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Deel dit artikel:


hoofd hoofdpijn clusterhoofdpijn neuralgie horton pijnlocatie

© copyright 2024 Hierhebikpijn.nl   |   Alle rechten voorbehouden   |   ontwerp: SWiF