Migraine
Aanvalsgewijze hoofdpijn

Migraine is hoofdpijn die in aanvallen komt en hevige of bonzende pijn veroorzaakt. De hoofdpijn komt plotseling op. Soms zelfs midden in de nacht. De pijn zit meestal aan één kant van het hoofd.

hoofd hoofdpijn migraine pijnlocatie

Andere vormen van hoofdpijn zijn spanningshoofdpijn, hoofdpijn door medicijnen, clusterhoofdpijn en cervicogene hoofdpijn.


Beschrijving van de aandoening

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen migraine met aura en migraine zonder aura. Een aura betekent dat er neurologische verschijnselen aanwezig zijn zoals het zien van lichtflitsen, stippen of vlekken. Er kan ook sprake zijn van slechter zien, tintelingen, krachtverlies en spraakstoornissen. Migraine zonder aura komt het meest voor.

Oorzaak en ontstaanswijze

De exacte oorzaak van migraine is onbekend. Een overgevoeligheid voor bepaalde prikkels lokt de aanvallen uit.

Klachten en verschijnselen: symptomen

Er is sprake van migraine als er minstens vijf hoofdpijnaanvallen zijn geweest, die 4-72 uur duurden. Daarnaast kunnen de volgende symptomen optreden:

  • De pijn is kloppend of bonzend, en matig tot hevig.
  • Inspanning verergert de klachten.
  • Misselijkheid of overgeven.
  • Overgevoeligheid voor licht en geluid.


Indien er sprake is van migraine met aura, kunnen er lichtflitsen, stippen of vlekken in het gezichtsveld optreden. Soms kan de patiënt minder goed zien of treden er spraakstoornissen op. Tintelingen of een verminderde gevoeligheid van de huid zijn ook mogelijk. De auraverschijnselen duren niet langer dan een uur en gaan vooraf aan de hoofdpijn.

Diagnose

Om een diagnose te stellen vraagt de arts in een gesprek naar het soort hoofdpijn, hoe vaak deze voorkomt en wat de hoofdpijnaanvallen uitlokt. Daarnaast zijn er speciale hoofdpijnvragenlijsten en kan gevraagd worden een hoofdpijndagboek bij te houden.
Tijdens het lichamelijk onderzoek kijkt de arts naar de algemene gezondheid, volgt er een neurologisch onderzoek en wordt gekeken naar hoofdpijn bij andere familieleden.

Neem bij twijfel of ernstige hoofdpijnklachten altijd contact op met uw huisarts of specialist. Start alleen in overleg met uw huisarts met medicijnen.

Behandeling en herstel

Meestal wordt er behandeld met medicijnen. Pijnstillers kunnen de aanvallen minder heftig maken. Een eenmalige dosis ibuprofen, paracetamol of aspirine geeft in veel gevallen pijnvermindering.

Uit onderzoek blijkt dat alcohol - en met name rode wijn - voor 1 op de 3 migrainepatiënten aanvallen uitlokken. Het kan voor sommige patiënten dus verstandig zijn drank te vermijden om de kans op een migraineaanval te verkleinen.

Advies

Neem bij twijfel of ernstige hoofdpijnklachten altijd contact op met uw huisarts of specialist. Start een medicamenteuze behandeling alleen in overleg met uw huisarts.


U kunt uw klachten controleren met de online fysiotherapie check of een afspraak maken bij een praktijk voor fysiotherapie bij u in de buurt. Vragen over uw klachten kunt u ook anoniem stellen op het forum.


Referenties
Nugteren, K. van & Winkel, D. (2012). Onderzoek en behandeling van de nek. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Deel dit artikel:


hoofd hoofdpijn migraine pijnlocatie

© copyright 2024 Hierhebikpijn.nl   |   Alle rechten voorbehouden   |   ontwerp: SWiF