Chronische lijst fysiotherapie 2019

Er bestaat onder patiënten veel verwarring over chronische aandoeningen en de vergoeding van fysiotherapeutische behandeling. Fysiotherapie wordt doorgaans niet vanuit de basisverzekering vergoed. Echter, in het geval van een chronische aandoening, kunnen er speciale regels van toepassing zijn waardoor u toch recht heeft op een extra vergoeding vanuit de basisverzekering.

vraag fysiotherapie


Om voor vergoeding van fysiotherapie in aanmerking te komen heeft u normaal gesproken een aanvullende verzekering nodig. Voor sommige aandoeningen geldt echter, dat de kosten vergoed kunnen worden vanuit de basisverzekering.

Het gaat hierbij alleen om chronische aandoeningen die opgenomen zijn in de onderstaande lijst van chronische aandoeningen. Dit is gelijk al verwarrend, want u kunt ook een chronische aandoening hebben die niet in deze lijst is opgenomen. In dat geval gelden de speciale regels dus niet voor u.

Als uw chronische aandoening is opgenomen in de lijst dan wordt de fysiotherapeutische behandeling meestal vanaf de 21e behandeling voor een bepaalde tijd vergoed. Dit betekent dus dat de eerste 20 behandelingen (gedeeltelijk) vanuit de aanvullende verzekering vergoed worden, of geheel zelf betaald moeten worden. Bij kinderen onder de 18 jaar valt fysiotherapie altijd binnen de basisverzekering.

Wanneer u gebruik maakt van een vergoeding vanuit de basisverzekering, wordt altijd eerst het eigen risico aangesproken.

Chronische vergoeding

Als de behandeling van een chronische aandoening vergoed wordt door de zorgverzekeraar, dan spreken we ook wel van een chronische vergoeding. Deze vergoeding geldt dan vaak voor een bepaalde tijd, bijvoorbeeld gedurende 1 jaar.

Om in aanmerking te komen voor chronische vergoeding van fysiotherapeutische behandeling, is het (vrijwel altijd) noodzakelijk een verwijzing van een specialist te hebben waarop de exacte diagnose vermeld staat. Dit noemen we een chronische machtiging. Een normale verwijzing van de huisarts is dan niet voldoende. Wanneer de (huis)arts vertelt dat het om chronische klachten gaat, bijvoorbeeld langdurige rugklachten, wil dit niet per definitie zeggen dat deze ook chronisch vergoed worden.

Hieronder volgt de lijst met chronische aandoeningen die in aanmerking komen voor langdurige fysiotherapeutische behandeling. Informeer bij twijfel over de exacte diagnose bij de arts of fysiotherapeut of neem contact op met de eigen zorgverzekeraar.

Lijst van chronische aandoeningen

In onderstaande lijst zijn de namen van de aandoeningen opgesomd zoals deze in de medische wereld gebruikt worden. Daarnaast wordt de periode genoemd waarin fysiotherapeutische behandeling vergoed wordt.

Inhoud


U kunt zoeken in deze lijst door de toesten CTRL + F tegelijk in te drukken (op een Windows computer) of de toetsen CMD + F (op een Apple computer).

Chirurgie aan het bewegingsapparaat
AandoeningDuur/voorwaarden
Amputatie, status na operatieo.b.v.2 medische noodzaak
Artrodese, postoperatieve fase12 maanden i.a.o.1
Artroplastiek, postoperatieve fase12 maanden i.a.o.1
Artrotomie, postoperatieve fase12 maanden i.a.o.1
Capsulotomie, postoperatieve fase12 maanden i.a.o.1
Endoprothese, postoperatieve fase12 maanden i.a.o.1
Fractuur intra-articulair, postoperatieve fase12 maanden i.a.o.1
König (pandakplastiek), postoperatieve fase12 maanden i.a.o.1
Total hip, postoperatieve fase12 maanden i.a.o.1
Total knee, postoperatieve fase12 maanden i.a.o.1
Total shoulder, postoperatieve fase12 maanden i.a.o.1
Patellaresectie, postoperatieve fase12 maanden i.a.o.1
Acromionresectie, postoperatieve fase12 maanden i.a.o.1
Alban Köhler, postoperatieve fase12 maanden i.a.o.1
Fractuur botten, postoperatieve fase12 maanden i.a.o.1
Haglund, postoperatieve fase12 maanden i.a.o.1
Kaakfractuur, postoperatieve fase12 maanden i.a.o.1
Multipele fracturen, postoperatieve fase12 maanden i.a.o.1
Osteomyelitis, postoperatieve fase12 maanden i.a.o.1
Osteotomie, postoperatieve fase12 maanden i.a.o.1
Menisectomie/meniscusoperatie, postoperatieve fase12 maanden i.a.o.1
Synovectomie, postoperatieve fase12 maanden i.a.o.1
Achillespeesruptuur, postoperatieve fase12 maanden i.a.o.1
Achillespeesverlenging/plastiek, postoperatieve fase12 maanden i.a.o.1
Bandlaesie, postoperatieve fase12 maanden i.a.o.1
Carpale tunnelsyndroom (CTS), postoperatieve fase12 maanden i.a.o.1
Kruisbandletsel, postoperatieve fase12 maanden i.a.o.1
Kruisbandplastiek, postoperatieve fase12 maanden i.a.o.1
Kruisbandruptuur, postoperatieve fase12 maanden i.a.o.1
Myositis ossificans, postoperatieve fase12 maanden i.a.o.1
Neerplastiek, postoperatieve fase12 maanden i.a.o.1
Peestransplantatie, postoperatieve fase12 maanden i.a.o.1
Peestranspositie, postoperatieve fase12 maanden i.a.o.1
Quervain, ziekte van, postoperatieve fase12 maanden i.a.o.1
Spitsvoet, postoperatieve fase of na opname of revalidatie(dag)behandeling12 maanden i.a.o.1
Tenolyse, postoperatieve fase12 maanden i.a.o.1
Chemonucleolyse, postoperatieve fase12 maanden i.a.o.1
Fixatie wervels, postoperatieve fase12 maanden i.a.o.1
Fractuur wervelkolom, postoperatieve fase12 maanden i.a.o.1
Hernia nucleï pulposi (HNP), postoperatieve fase12 maanden i.a.o.1
Laminectomie, postoperatieve fase12 maanden i.a.o.1
Spondylodese, postoperatieve fase12 maanden i.a.o.1
Dupuytren, postoperatieve fase12 maanden i.a.o.1
Overige chirurgische aandoeningen12 maanden i.a.o.1

Orthopedische aandoeningen zonder chirurgie
AandoeningDuur/voorwaarden
Calvé-Legg-Perthes, ziekte van Pertheso.b.v.2 medische noodzaak
Alleen bij patiënten jonger dan 22 jaar.
Kyfoscoliose, progressiefo.b.v.2 medische noodzaak
Progressieve scolioseo.b.v.2 medische noodzaak
Aangeboren afwijkingen of defecten van het bewegingsapparaat leidend tot misvormingen, bijvoorbeeld congenitale heupdysplasieo.b.v.2 medische noodzaak
Arthrogryposis multiplex congenitao.b.v.2 medische noodzaak
Congenitale dysplasie heupo.b.v.2 medische noodzaak
Klippel-Feil syndroomo.b.v.2 medische noodzaak
Klompvoeto.b.v.2 medische noodzaak
Kyfoscoliose, aangeboreno.b.v.2 medische noodzaak
Osteogenesis imperfectao.b.v.2 medische noodzaak
Scoliose congenitaalo.b.v.2 medische noodzaak
Forestier, ziekte van (hyperostotische) spondyloseo.b.v.2 medische noodzaak
Juveniele osteochondroseo.b.v.2 medische noodzaak
Alleen bij patiënten jonger dan 22 jaar.
Scheuermann, ziekte vano.b.v.2 medische noodzaak
Alleen bij patiënten jonger dan 22 jaar.
Compressiefractuur (i.c. van wervels) - door ziekte van Kahler, botmetastase of M. Pageto.b.v.2 medische noodzaak
Fractuur ten gevolge van: - botmetastaseo.b.v.2 medische noodzaak
Fractuur ten gevolge van: - ziekte van Kahlero.b.v.2 medische noodzaak
Fractuur ten gevolge van: - ziekte van Pageto.b.v.2 medische noodzaak
Fractuur ten gevolge van: - Multipel myeloomo.b.v.2 medische noodzaak
Fractuur ten gevolge van: - Ostitis deformanso.b.v.2 medische noodzaak
Contractuur van Volkmann12 maanden i.a.o.1
Ook wanneer de aandoening pas later wordt vastgesteld (bijvoorbeeld enige weken na ontslag).

Surmenage, degeneratieve aandoeningen, dystrofie
AandoeningDuur/voorwaarden
Frozen shoulder (capsulitis adhaesiva)12 maanden i.a.o.1
Amyotrofische schouderneuralgie12 maanden i.a.o.1
Knie- en Heupartrosemaximaal 12 zittingen verspreid over 1 jaar
Posttraumatische dystrofieo.b.v.2 medische noodzaak
Sympathische reflexdystrofie (Südeckse atrofie/dystrofie)o.b.v.2 medische noodzaak

Traumatische aandoeningen (uitgezonderd chirurgie, neurotraumata en dwarslaesie)
AandoeningDuur/voorwaarden
Luxatie12 maanden i.a.o.1
Cuffruptuur12 maanden i.a.o.1
Spierruptuur12 maanden i.a.o.1
Bekkenfractuur12 maanden i.a.o.1
Compressiefractuur (i.c. van wervels)12 maanden i.a.o.1
Crurisfractuur12 maanden i.a.o.1
Fractuur, conservatief behandeld6 maanden
Intra-articulaire fractuur12 maanden i.a.o.1
Whiplash3-6 maanden
Als na behandelperiode van max. 3 maanden nog sprake is van bewegingsverlies, conditieverlies en cognitieve stoornissen, dan is verlenging met max. 6 maanden mogelijk.
Status na brandwondeno.b.v.2 medische noodzaak
Alleen bij littekenweefsel.

Hart-, vaat- en lymfevat aandoeningen (incl. cardiochirurgie)
AandoeningDuur/voorwaarden
Elephantiasis (lymfoedeem)o.b.v.2 medische noodzaak
Lymfoedeem/stuwing met destructie van het lymfatische weefselo.b.v.2 medische noodzaak
(Vasculaire) claudicatio intermittens, graad 2 en 3 Fontaine12 maanden
(Vasculaire) claudicatio intermittens, graad 2 FontaineMax. 37 zittingen verspreid over 1 jaar

Longaandoeningen
AandoeningDuur/voorwaarden
Aangeboren afwijkingen (tractus respiratorius)o.b.v.2 medische noodzaak
Cystic fibrosiso.b.v.2 medische noodzaak
Kystische fibroseo.b.v.2 medische noodzaak
Mucoviscoidosiso.b.v.2 medische noodzaak
Pancreasfibrose, indien tevens kystische fibroseo.b.v.2 medische noodzaak
Primaire ciliaire dyskinesieo.b.v.2 medische noodzaak
Astmatische bronchitis met COPDo.b.v.2 medische noodzaak
GOLD-klasse II, III of IV
Bronchiëctasieën met COPDo.b.v.2 medische noodzaak
GOLD-klasse II, III of IV
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD)o.b.v.2 medische noodzaak
GOLD-klasse II, III of IV
Chronische (astmatische) bronchitis met COPDo.b.v.2 medische noodzaak
GOLD-klasse II, III of IV
Emfyseem bij COPDo.b.v.2 medische noodzaak
GOLD-klasse II, III of IV
Longfibrose, indien tevens COPDo.b.v.2 medische noodzaak
GOLD-klasse II, III of IV
Diffuse interstitiële longaandoeningo.b.v.2 medische noodzaak
Met ventilatoire beperking en/of diffusiestoornis.
Sarcoïdoseo.b.v.2 medische noodzaak
Met ventilatoire beperkingen/of diffusiestoornis.

Overige interne aandoeningen, nieuwvormingen, chirurgie niet- bewegingsapparaat
AandoeningDuur/voorwaarden
McArdle (glycogenose type V)o.b.v.2 medische noodzaak
Aortaplastiek, postoperatieve fase12 maanden i.a.o.1
Zenuwtransplantatie, postoperatieve fase12 maanden i.a.o.1
Mamma-amputatie postoperatief12 maanden i.a.o.1
Lobectomie12 maanden i.a.o.1
Pneumothorax postoperatief12 maanden i.a.o.1
Sarcoom24 maanden i.a.o.1
Weke-delen tumor24 maanden i.a.o.1

Neurologische aandoeningen
AandoeningDuur/voorwaarden
Ziekte van Guillain-Barréo.b.v.2 medische noodzaak
Myasthenia graviso.b.v.2 medische noodzaak
Neurofibromatose type I (met motorische uitval)o.b.v.2 medische noodzaak
Perifere zenuwaandoening met motorische uitvalo.b.v.2 medische noodzaak
Poliomyelitiso.b.v.2 medische noodzaak
Postpoliosyndroomo.b.v.2 medische noodzaak
Wervelkanaalstenose met motorische uitval3 maanden
Zenuwlaesie met motorische uitvalo.b.v.2 medische noodzaak
Ziekte van Von Recklinghausen type I met motorische uitvalo.b.v.2 medische noodzaak
Peroneuspareseo.b.v.2 medische noodzaak
Polyradiculo/-neuropathieo.b.v.2 medische noodzaak
Cerebral palsy/cerebrale pareseo.b.v.2 medische noodzaak
Diplegia spasticao.b.v.2 medische noodzaak
Hersentumor met parese(n)/paralyse(n)o.b.v.2 medische noodzaak
Infantiele encephalitis/encephalopathieo.b.v.2 medische noodzaak
Little, ziekte van (diplegia spastica)o.b.v.2 medische noodzaak
Parese als gevolg van: - aangeboren afwijking van het centrale zenuwstelselo.b.v.2 medische noodzaak
Ruggenmergtumor met parese(n)/paralyse(n)o.b.v.2 medische noodzaak
Strumpell, ziekte van (hereditaire spastische spinale paralyse)o.b.v.2 medische noodzaak
Apoplexieo.b.v.2 medische noodzaak
Ataxie als gevolg van CVAo.b.v.2 medische noodzaak
Cerebrovasculair accident (CVA)o.b.v.2 medische noodzaak
Hersenstaminfarcto.b.v.2 medische noodzaak
Parese als gevolg van: - CVAo.b.v.2 medische noodzaak
Amyotrofische lateraal sclerose (ALS)o.b.v.2 medische noodzaak
Lateraal sclerose (LS)o.b.v.2 medische noodzaak
Multipele sclerose (MS)o.b.v.2 medische noodzaak
Spinale musculaire atrofieëno.b.v.2 medische noodzaak
Syringomyelieo.b.v.2 medische noodzaak
Ataxie als gevolg van - extrapiramidale aandoeningo.b.v.2 medische noodzaak
Chorea - extrapiramidaalo.b.v.2 medische noodzaak
Chorea - ziekte van Huntingtono.b.v.2 medische noodzaak
Dystonieën van armen/beneno.b.v.2 medische noodzaak
Gegeneraliseerde dystonieëno.b.v.2 medische noodzaak
Extrapiramidale aandoeningeno.b.v.2 medische noodzaak
Hypokynetisch (rigide) syndroom (ziekte van Parkinson)o.b.v.2 medische noodzaak
Paralysis agitans (ziekte van Parkinson)o.b.v.2 medische noodzaak
Parkinsonismeo.b.v.2 medische noodzaak
Torticollis spasmodicao.b.v.2 medische noodzaak
Hernia nucleï pulposi (HNP) met motorische uitval3 maanden
Radiculair syndroom met motorische uitval3 maanden
Brown-Séquard, syndroom vano.b.v.2 medische noodzaak
Dwarslaesieo.b.v.2 medische noodzaak
Erbse parese/paralyseo.b.v.2 medische noodzaak
Hersenletsel met parese(n)/paralyse(n)o.b.v.2 medische noodzaak
Neurotrauma met perifere motorische uitvalsverschijnseleno.b.v.2 medische noodzaak
Neurotrauma met uitvalsverschijnselen, spinaalo.b.v.2 medische noodzaak
Plexus (brachialis) laesie met motorische uitval bij neonateno.b.v.2 medische noodzaak
Plexus (brachialis) laesie met motorische uitval, na gips, operatie, etc.o.b.v.2 medische noodzaak
Plexus (brachialis) laesie met motorische uitval, posttraumatischo.b.v.2 medische noodzaak
Uitvalsverschijnselen t.g.v. hersenletselo.b.v.2 medische noodzaak
Ataxie als gevolg van aangeboren afwijking van het centrale zenuwstelselo.b.v.2 medische noodzaak
Ataxie als gevolg van cerebellaire- of ruggenmergaandoeningo.b.v.2 medische noodzaak
Cerebellaire aandoeningeno.b.v.2 medische noodzaak
Ziekte van Charcot-Marie-Tooth (HMSN)o.b.v.2 medische noodzaak
Chronische progressieve demyeliniserende neuropathie met motorische uitvalo.b.v.2 medische noodzaak
Dystrophia musculorum progressiva (DMP)o.b.v.2 medische noodzaak
Ataxie van Friedreicho.b.v.2 medische noodzaak
Heriditary motor and sensory neuropathy (HMSN)o.b.v.2 medische noodzaak
Heriditary neuropathy with liability to pressure palsy (HNPP)o.b.v.2 medische noodzaak
Neurogene claudicatio3 maanden
Parese als gevolg van ruggenmergaandoeningo.b.v.2 medische noodzaak
Polyneuropathie met parese(n)o.b.v.2 medische noodzaak
Polyradiculo/ -neuropathie met parese(n)o.b.v.2 medische noodzaak
Ruggenmergaandoeningen, bijvoorbeeld spinale musculaire atrofieëno.b.v.2 medische noodzaak
Spierdystrofieo.b.v.2 medische noodzaak
Spierziekten, bijvoorbeeld ziekte van Becker, Duchenne dystrofie, dystrofia myotonica (syndroom van Curschmann-Steinert), fascioscapulohumerale spierdystrofie (FSDH), limb girdle dystrofieo.b.v.2 medische noodzaak
Spina bifidao.b.v.2 medische noodzaak
Tabes dorsaliso.b.v.2 medische noodzaak
Uitvalsverschijnselen t.g.v. tumor van de hersenen of het ruggenmergo.b.v.2 medische noodzaak
Motorische retardatie en ontwikkelingsstoornissen van het zenuwstelselo.b.v.2 medische noodzaak
Tot en met de leeftijd van 16 jaar.

Symptomatologie psychosomatiek, urologie gynaecologie
AandoeningDuur/voorwaarden
Urine incontinentie9 zittingen
Bekkenfysiotherapie
Bekkeninstabiliteit, post partum3 maanden
Symfysiolyse, post partum3 maanden
Bespoedigen van algeheel herstel na opname ziekenhuis/ revalidatiecentrum/verpleeghuis, zonder operatie12 maanden i.a.o.1

Reumatische aandoeningen / huidaandoeningen
AandoeningDuur/voorwaarden
Collageenziekteno.b.v.2 medische noodzaak
Dermatomyositiso.b.v.2 medische noodzaak
Lupus erythematodes disseminatus (LED)/collageenziekteo.b.v.2 medische noodzaak
Mixed connective tissue disease (MTCD)o.b.v.2 medische noodzaak
Polymyositiso.b.v.2 medische noodzaak
Reiter syndroom/ziekte van Reitero.b.v.2 medische noodzaak
Systemische lupus erythematodes (SLE)o.b.v.2 medische noodzaak
Aids (Acquired immune deficiency syndrome)o.b.v.2 medische noodzaak
Epidermolysis bullosa met littekenweefselo.b.v.2 medische noodzaak
Sclerodermieo.b.v.2 medische noodzaak
Handletsels met littekenweefsel van de huido.b.v.2 medische noodzaak
Littekenweefsel huido.b.v.2 medische noodzaak


1. i.a.o. = in aansluiting op ontslag of revalidatie(dag)behandeling.
2. o.b.v. = op basis van.


Gerelateerde onderwerpen

Zorgverzekering

Bekijk hier alle onderwerpen.

vraag fysiotherapie

Op zoek naar een fysio?

Fysiotherapie
Hierhebikpijn.nl biedt een uitgebreid overzicht van fysiotherapie praktijken in Nederland. Neem een kijkje en maak direct een afspraak!

Fysiotherapie in de buurt ยป

© copyright 2019 Hierhebikpijn.nl   |   Alle rechten voorbehouden   |   ontwerp: SWiF