Anterieur enkel impingement
Inklemming aan de voorzijde van het enkelgewricht

Bij een anterieur enkel impingement is er sprake van een inklemming aan de voorzijde van het enkelgewricht. Dit betekent meestal dat er tijdens het bewegen iets inklemt in de enkel. Dit kunnen zowel weke delen zijn als een botuitsteeksel (osteofyt).

enkel anterior impingement

Een inklemming aan de voorzijde van het enkelgewricht wordt ook wel een anterieur enkel impingement genoemd. Anterieur geeft de locatie van de inklemming aan; de voorzijde. Met impingement bedoelen we inklemming. Dus een anterieur enkel impingement is een inklemming van structuren aan de voorzijde van de enkel.


Beschrijving van de aandoening

Het enkelgewricht bestaat uit het scheenbeen (de tibia), het kuitbeen (de fibula) en het zogenaamde sprongbeen (de talus). Bij een inklemming in het enkelgewricht wordt er weefsel ingeklemd tussen het uiteinde van het scheenbeen en het sprongbeen.

Het enkelgewricht is omgeven door een kapsel, het zogenaamde gewrichtskapsel. In het enkelgewricht zit ook een slijmvlies (synovium) dat gewrichtsvloeistof aanmaakt zodat het gewricht soepel kan bewegen. Bij een anterieur impingement van het enkelgewricht is het gewrichtskapsel en het synovium aan de voorzijde geïrriteerd waardoor er verdikking ontstaat. Dit kan inklemming tot gevolg hebben.

Er zijn twee typen inklemming mogelijk. Zo onderscheiden we de "bony impingement" (door een botuitsteeksel) en de "weke delen impingement" (door al het andere weefsel).

Oorzaak en ontstaanswijze

Een bony impingement kan het resultaat zijn van enkelinstabiliteit, of een blessure van het enkelgewricht waarbij er een krachtige beweging heeft plaats gevonden in de richting van de tenen naar het onderbeen. Herhaaldelijke kracht op dezelfde plek kan leiden tot microtraumata aan het gewrichtsoppervlak. Hiermee bedoelen we dat het gewrichtsoppervlak herhaaldelijk kleine beschadigingen te verduren krijgt.

Het lichaam gaat de beschadigde plek proberen te verstevigen door extra botweefsel te produceren (ook wel osteofytvorming genoemd). Het botuitsteeksel dat hierdoor ontstaat kan ingeklemd komen te zetten. Een osteofyt groeit meestal gedurende de tijd en kan op den duur afbreken. Als het afgebroken is blijft het botstukje in het gewrichtskapsel zwerven, waardoor inklemming van het gewricht ontstaat.

Een weke delen impingement komt meestal voor na een enkelverzwikking waarbij de voetzool naar binnen draait. Dit noemen we een inversietrauma. Herhaaldelijke verzwikking kan beschadiging geven aan het gewrichtskapsel. De verdikking van het kapsel die hierdoor ontstaat en eventueel littekenweefsel kunnen ook klem komen te zitten in het enkelgewricht.

Klachten en verschijnselen: symptomen

Na bepaalde activiteiten kan er zwelling optreden aan de voorzijde van de enkel. Daarnaast geeft het enkelgewricht ook bewegingsbeperkingen omdat het lichaam probeert de inklemming te vermijden.

Typische symptomen van een anterieur enkel impingement:

  • Chronische of langdurige enkelpijn.
  • Verleden van veelvuldige verzwikkingen.
  • Mobiliteitsbeperkingen (bewegingsbeperkingen).
  • Zwelling van de enkel na activiteit.
  • Verdikking van het gewrichtskapsel.
  • Pijn wanneer er op het gewrichtskapsel gedrukt wordt.


De klachten van het bony impingement zijn meestal aanwezig aan de voor/binnenzijde van de enkel, terwijl de klachten van het weke delen impingement meestal aan de voor/buitenzijde gevoeld worden.

Diagnose

De diagnose van een anterieur enkel impingement wordt gesteld aan de hand van het verhaal van de patiënt, waarbij gekeken wordt naar het verleden van enkelblessures en activiteiten. Daarna zal er een lichamelijk onderzoek plaatsvinden om een duidelijk beeld te krijgen van de klachten.

Bij verdenking op een bony impingement kan er eventueel een röntgenfoto gemaakt worden om te kijken of er sprake is van osteofytvorming, en zo ja, in welke mate. Op de foto kan vastgesteld worden hoe groot het botuitsteeksel is en of er eventueel een botstukje is losgebroken.

Een weke delen impingement is niet waar te nemen op een röntgenfoto omdat röntgenfoto's over het algemeen alleen maar botstructuren in beeld brengen. Bij eventueel uitblijven van resultaat van behandeling bij een weke delen impingement kan er eventueel wel door middel van een echografisch onderzoek gekeken worden wat de reden hiervan is.

Behandeling en herstel

Bij een weke delen impingement wordt er eerst gestart met rust, fysiotherapie, een brace en schoenaanpassingen. Een injectie wordt ingezet als andere therapieën niet afdoende werken.

Na een enkeltrauma (bijvoorbeeld een verzwikking of verstapping) is juiste fysiotherapie van belang. Hierbij kan de enkel getraind worden en kan het enkelgewricht gemobiliseerd worden. Dit is vooral van belang als door ernstige verzwikking het sprongbeen wat verplaatst is. Deze verplaatsing kan druk geven op de het kapsel aan voorzijde van de enkel wat later impingement klachten kan geven doordat het kapsel geïrriteerd wordt en daardoor verdikt raakt.

Een brace kan aanbevolen worden als er regelmatig tijdens (sport)activiteiten enkelverzwikkingen plaats vinden.

Bij eventuele problemen in de stand van de voet kan een steunzool uitkomst kunnen bieden. Het is dus van belang dat het enkelgewricht, de voet en het gehele onderbeen nagekeken worden. Op basis van de bevindingen wordt hierop een behandeltraject gestart. Herhaaldelijk verzwikken geeft een groot risico op anterieur enkel impingement, het is dus van belang om bij een verzwikking vroegtijdig de voet en enkel te laten nakijken.

Bij verdenking van een “bony” impingement kan er na een röntgenfoto besloten worden voor een operatie om het botuitsteeksel te laten verwijderen. Eventueel los gebroken botstukjes dienen ook operatief verwijderd te worden.

Advies


U kunt uw klachten controleren met de online fysiotherapie check of een afspraak maken bij een praktijk voor fysiotherapie bij u in de buurt. Vragen over uw klachten kunt u ook anoniem stellen op het forum.

enkel anterior impingement dorsaal flexie

Referenties
Vaseenon, T. & Amendola, A. (2012). Update on anterior ankle impingement. Curr Rev Musculoskelet Med (2012) 5:145–150.

Deel dit artikel:


enkel anterior impingement
enkel anterior impingement dorsaal flexie

© copyright 2024 Hierhebikpijn.nl   |   Alle rechten voorbehouden   |   ontwerp: SWiF