Onderzoek fysiotherapie: Hoe ver is de patiënt bereid te reizen?
Dinsdag 5 september 2017 om 07:00

De kwaliteit van de behandeling is een belangrijke afwegingsfactor bij het kiezen van een fysiotherapiepraktijk. Patiënten zijn bereid verder te reizen als zij verderop ook beter geholpen kunnen worden. Dit blijkt uit een onderzoek van Hierhebikpijn.nl dat werd gehouden onder ruim 1200 deelnemers.

Deelnemers aan het onderzoek werd gevraagd hoe ver zij bereid waren te reizen voor een fysiotherapiepraktijk, er vanuit gaande dat zij verderop betere hulp konden krijgen. Ook werd gevraagd wat voor faciliteiten en dienstverlenging men belangrijk vond bij het kiezen van een fysiotherapiepraktijk.

Reisafstand

Van de ondervraagden was 56,9% bereid om in ieder geval 10 kilometer te reizen naar een fysiotherapiepraktijk als daar een betere kwaliteit tegenover staat. Voor 16,1% was 20 kilometer een prima te overbruggen afstand en 5,1% was zelfs bereid 30 kilometer of verder te reizen voor een fysiotherapeut die hen beter kan helpen.

Tabel 1. Hoe ver bent u bereid te reizen voor een praktijk/fysiotherapeut als u daar beter geholpen kunt worden?

Leeftijd & geslacht
Als we naar de leeftijd kijken, dan zien we dat 50-plussers fysiotherapie over het algemeen wat dichter bij huis zoeken. In de leeftijdscategorie 20-30 jaar is men bereid de langste afstand af te leggen. Mannen willen gemiddeld iets verder voor de juiste behandeling dan vrouwen.

Tabel 2. Leeftijd & geslacht vs. gemiddelde maximale reisafstand.

De meeste patiënten in de leeftijdscategorie tot 50 jaar zijn bereid om 10 kilometer of meer te reizen naar een goede fysiotherapiepraktijk. Voor 50-plussers wordt die bereidheid iets minder, al blijft een aanzienlijk percentage bij alle leeftijdscategorieën bereid om wat verder te reizen naar een goede fysiotherapeut.

Tabel 3. Percentage dat bereid is 10 kilometer of verder te reizen naar een betere fysiotherapiepraktijk, uitgesplitst per leeftijdscategorie.

Wat vindt de patiënt belangrijk aan een fysiotherapiepraktijk?

Aan deelnemers werd aanvullend gevraagd wat zij belangrijk vinden aan de fysiotherapiepraktijk die zij bezoeken. Hygiëne behoort voor 69% van de ondervraagden tot de belangrijkste punten. Het inplannen van een behandeling binnen 2 dagen, een contract met de zorgverzekeraar en een onverstoorde behandeling wordt door de meerderheid van de ondervraagden ook extra belangrijk gevonden.

Tabel 4. Wat vindt u het meest belangrijk aan een fysiotherapie praktijk? (meerdere antwoorden mogelijk).

De aanwezigheid van een doucheruimte, mogelijkheden voor aquatherapie en behandeling aan huis werden minder belangrijk gevonden. Privacy werd door een aantal deelnemers extra benadrukt. Zowel tijdens het omkleden als tijdens de behandeling stelt men dit op prijs.

Hierhebikpijn.nl

Op Hierhebikpijn.nl kunnen patiënten hun lichamelijke klachten controleren aan de hand van de online fysiotherapie check en een fysiotherapeut zoeken voor professionele fysiotherapeutische hulp.

Meer lezen?

Bekijk het fysiotherapie blog »

© copyright 2018 Hierhebikpijn.nl   |   Alle rechten voorbehouden   |   ontwerp: SWiF