Cubitale tunnel syndroom
Nervus ulnaris neuropathie

Bij het cubitale tunnel syndroom is er een irritatie van de zenuw die aan de binnenkant van de arm loopt. Dit kan pijn, tintelingen en een doof gevoel aan de binnenkant van de elleboog en aan de pink-zijde van de hand veroorzaken.

arm cubitale tunnel nervus ulnaris

Het beeld van een cubitaal tunnel syndroom is te vergelijken met de pijn die ontstaat wanneer je de elleboog ergens tegenaan stoot en er een elektrische, prikkelende sensatie vanuit de elleboog naar de pols schiet. Dit wordt ook wel het 'telefoonbotje' genoemd.


Beschrijving van de aandoening

De zenuw die aan de binnenkant van de arm loopt is de ulnaris. Deze loopt bij de achter-binnenzijde van de elleboog door een soort tunnel. Deze 'cubitale tunnel' wordt gevormd door het bot van de elleboog en een soort gewrichtsband die hier overheen ligt. Wanneer de zenuw hier bekneld raakt geeft dit klachten aan de binnenkant van de elleboog en in het verloop van de zenuw tot in de hand en vingers.

Oorzaak en ontstaanswijze

Het cubitale tunnel syndroom kan veroorzaakt worden door een ongeluk of val, of door druk op de elleboog, zoals bij het veelvuldig of langdurig leunen met de elleboog op tafel. Het wordt ook vaker gezien bij mensen die de elleboog veel buigen. Denk hierbij aan timmerwerk, constructiewerk, kantoorwerk, het bespelen van een muziekinstrument of gewichtenheffen. Mensen die met volledig gebogen ellebogen slapen, lopen ook een groter risico.

Klachten en verschijnselen: symptomen

Klachten die horen bij het cubitale tunnelsyndroom zijn:

  • Tintelingen en pijn aan de pinkzijde van de hand en aan de binnenkant van de elleboog/onderarm.

  • Soms gevoelsstoornissen in het hierboven beschreven gebied.

  • Een volledig gebogen elleboog kan de klachten verergeren.

  • Typische klachten wanneer men ‘s nachts op de gebogen elleboog ligt of bij druk op de cubitale tunnel.

Diagnose

Na een uitgebreid gesprek met de arts of fysiotherapeut over de klachten volgt een lichamelijk onderzoek. Er worden een paar tests uitgevoerd waarbij rek en druk op de geïrriteerde zenuw wordt uitgeoefend. Een elektromyogram (EMG) kan aantonen of de zenuw zijn signalen nog goed doorgeeft.

Behandeling en herstel

Relatieve rust en het ontwijken van activiteiten die de klachten opwekken kunnen verbetering opleveren. De fysiotherapeut kan advies geven en mogelijk de klachten verminderen. Als de klachten blijven bestaan of zelfs erger worden, kan een operatie overwogen worden. De zenuw krijgt hierdoor meer ruimte.

Advies


U kunt uw klachten controleren met de online fysiotherapie check of een afspraak maken bij een praktijk voor fysiotherapie bij u in de buurt. Vragen over uw klachten kunt u ook anoniem stellen op het forum.


Referenties
Thatte, M.R. & Mansukhani, K.A. (2011). Compressive neuropathy in the upper limb. Indian J Plast Surg. 2011 May-Aug; 44(2):283-297.
Verhaar, J.A.N. & Linden, A.J. van der (2005). Orthopedie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Deel dit artikel:


arm cubitale tunnel nervus ulnaris

© copyright 2024 Hierhebikpijn.nl   |   Alle rechten voorbehouden   |   ontwerp: SWiF