KANS (klachten aan de arm nek en/of schouder)
RSI / CANS / Muisarm

KANS is een verzamelnaam voor 'klachten aan de arm, nek en/of schouder'. Deze algemene benaming wordt gebruikt voor klachten die pijn, stijfheid, krachtverlies en/of tintelingen in het gebied van de nek tot aan de hand kunnen geven.

kans rsi voorkant

KANS wordt vaak gezien als een werkgerelateerd probleem. Dit hoeft echter niet altijd het geval te zijn. Klachten kunnen ook thuis of op het sportveld ontstaan. In de volksmond spreekt men ook wel over een muisarm, tablet-nek, smartphone-pols, gameboy-duim of whatsapp-duim.


OEFENPROGRAMMA
KANS (klachten aan de arm nek en/of schouder)

Start nu met het online oefenprogramma dat speciaal is samengesteld voor deze klachten door onze fysiotherapeuten. Naar het oefenprogramma »

Beschrijving van de aandoening

KANS is de nieuwe benaming voor klachten die we vroeger RSI noemden. RSI staat voor repetitive strain injury. De naam suggereert dat de klachten altijd het gevolg zijn van het veelvuldig uitvoeren van een bepaalde activiteit of beweging. Omdat dit lang niet altijd het geval is, is de term RSI vervangen door de meer gangbare benaming KANS (klachten aan de arm, nek en/of schouder).

Ongeveer één op de vier werknemers blijkt, in meer of mindere mate, last te hebben van lichamelijke klachten die verband houden met KANS. KANS-klachten hebben een sluipend begin en worden geleidelijk erger als er niets gedaan wordt aan de oorzaak. Deze klachten kunnen grote beperkingen in zowel werk- als privé-omgeving met zich meebrengen.

KANS is in te delen in specifieke en aspecifieke klachten. Enkele specifieke klachten zijn bijvoorbeeld de tennisarm, de golfarm, het thoracic outlet syndroom (TOS) of een peesontsteking. Wanneer geen duidelijke diagnose te stellen is, dan spreken we van aspecifieke klachten.

Oorzaak en ontstaanswijze

KANS ontstaat meestal door het veelvuldig (eventueel krachtig) uitvoeren van dezelfde handelingen met de arm. Maar ook wanneer iemand langdurig in dezelfde houding verkeerd waarbij de arm, nek of schouders overbelast worden. Enkele voorbeelden hiervan zijn: lang achter de computer zitten in een verkeerde houding, lopendebandwerk, schilderen, sporten, enzovoorts. Deze klachten ontstaan dus niet op basis van een ongeluk waarbij iemand de arm, nek of schouder blesseert.

Indeling risicofactoren
Er zijn veel factoren bekend die het risico op KANS verhogen. Deze worden verdeeld in drie categorieën:

Categorie 1
De eerste categorie omvat persoonlijke factoren waaronder bijvoorbeeld het vrouwelijk geslacht en slechtere lichamelijke conditie.

Categorie 2
De tweede categorie bevat omgevingsgebonden factoren thuis. Hierbij moet gedacht worden aan een slecht ingerichte werkplek, een hoge werkdruk of een vervelende baas cq. collega's.

Categorie 3
Dan zijn er nog activiteitgebonden factoren die de derde categorie vormen. Hier gaat het om de handelingen die gedaan moeten worden en het gebrek aan afwisseling hierin.

Aan KANS ligt eigenlijk altijd een combinatie van meerdere van bovenstaande factoren ten grondslag.

Klachten en verschijnselen: symptomen

Omdat KANS een erg algemene benaming is, kunnen de klachten ook erg uiteenlopen.

De meest voorkomende symptomen zijn:

  • Pijn en/of stijfheid in nek, schouders, arm of hand.
  • Krachtverlies.
  • Tintelingen.


Andere kenmerken zijn:

  • Klachten ontstaan geleidelijk en worden steeds erger.
  • Klachten verergeren door spanning, drukte of stress.
  • Klachten verergeren wanneer een houding langdurig wordt vastgehouden of wanneer bepaalde bewegingen zich telkens herhalen.

Diagnose

Een arts of fysiotherapeut zal vragen naar de klachten en hoe deze zijn ontstaan. Als klachten ontstaan zijn naar aanleiding van een ongeluk of val, dan is er bij voorbaat al geen sprake van KANS.

Tijdens het lichamelijk onderzoek zal gekeken worden of het gaat om specifieke KANS of aspecifieke KANS. De houding, spierspanning en beweeglijkheid van de gewrichten wordt beoordeeld. Over het algemeen is aanvullend onderzoek bij deze klachten niet nodig.

Behandeling en herstel

Het is belangrijk bij beginnende klachten snel te handelen om verergering te voorkomen. De verhouding tussen belasting (dat wat van het lichaam gevraagd wordt) en belastbaarheid (dat wat het lichaam aan kan), dient hersteld te worden.

Wanneer de oorzaak van de klachten niet weggenomen wordt, zullen de klachten ook niet verdwijnen. Samen met een fysiotherapeut kan worden bekeken welke risicofactoren de klachten veroorzaken en/of in stand houden.

De manier waarop met de klachten wordt omgegaan, is erg belangrijk. Tijdens de behandeling zal aandacht besteed worden aan (werk)houding, beweeglijkheid van de gewrichten en lichamelijke conditie. Hoewel het soms lang kan duren, is herstel van KANS over het algemeen goed mogelijk.

Advies

Oefeningen

Volg hier het oefenprogramma met oefeningen voor KANS.


U kunt uw klachten controleren met de online fysiotherapie check of een afspraak maken bij een praktijk voor fysiotherapie bij u in de buurt. Vragen over uw klachten kunt u ook anoniem stellen op het forum.

kans rsi achterkant

Referenties
Heemskerk, M.A.M.B., Staal, J.B., Bierma-Zeinstra, S.M.A., Haan, G. de, Hagenaars, L.H.A., Lanser, K., Windt, D.A.W.M. van der, Oostendorp, R.A.B. & Hendriks, H.J.M. (2010). KNGF-richtlijn. Klachten aan de arm, nek en/of schouder (KANS). Jaargang 120. Nummer 1.

Deel dit artikel:


kans rsi voorkant
kans rsi achterkant

© copyright 2024 Hierhebikpijn.nl   |   Alle rechten voorbehouden   |   ontwerp: SWiF