Pijn aan de buik

Buikpijn is vaak het gevolg van een probleem in de buikorganen zoals de darmen. Maar pijn in de buik kan ook veroorzaakt worden door de buikspieren of door een rugprobleem. Lees hieronder meer over buikklachten en doe de online zelfcheck.


pijn buik

Anatomie van de buik

De buikspieren liggen als een soort korset om het middel heen. Zij zorgen er mede voor dat we de romp kunnen bewegen en dat de inwendige organen op hun plek blijven zitten.

De inwendige organen zoals de darmen, maag en lever kunnen klachten veroorzaken bij een verstopping, blinde darmontsteking of maagzweer. Dit zijn klachten waarmee u naar de huisarts moet.

Buikspieren
De buikspieren zijn opgebouwd uit een aantal lagen van spieren over elkaar. Zo zijn er de rechte, schuine en dwarse buikspieren. Samen zorgen zij voor stabiliteit en beweging van de romp. Deze spieren zitten vast aan de ribbenkast en rug en lopen van daaruit naar het bekken.

Rug
Pijn in de buik kan ook uit een wat meer onverwachte hoek komen, de rug. Vanuit de rug lopen zenuwen richting de buik. Wanneer er in de rug een probleem voordoet en bijvoorbeeld een zenuw geprikkeld wordt, dan kan dit klachten in de buik geven. Ook pijn vanuit de ribben kan uitstralen richting de buik.

anatomie buik

Controleer uw buikklachten

Met de online fysiotherapie check is te achterhalen waar uw buikklachten mogelijk vandaan kunnen komen. In deze test wordt onder andere gecontroleerd op buikpijn die afkomstig is van spieren, maar ook klachten die hierop lijken. Eerst wordt gevraagd naar de locatie van de pijn waarna er specifieker op de klachten ingegaan wordt. Aan het einde van de test wordt de uitslag getoond met aandoeningen die met uw klachten overeenkomen. Als u wilt, dan kunt u de uitslag delen met een fysiotherapeut bij u in de buurt.

Aandoeningen van de buik

Hieronder volgt een overzicht van aandoeningen die zorgen voor pijn in de buik. De artikelen geven uitgebreidere informatie over de anatomie, het klachtenbeeld en de behandeling.

Buik

pijn buik
anatomie buik

© copyright 2024 Hierhebikpijn.nl   |   Alle rechten voorbehouden   |   ontwerp: SWiF