Wat is een buikwandbreuk?
Maandag 25 november 2019 om 18:33

Jaarlijks krijgen duizenden mensen in Nederland te maken met een buikbreuk. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen een buikbreuk, navelbreuk, littekenbreuk en een liesbreuk. In dit artikel wordt uitleg gegeven over oorzaken, gevolgen en behandelingen.

Hoe ontstaat een buikwandbreuk?

Een breuk in de buikwand ontstaat op een plek waar de wand een wat zwakkere plek heeft. De oorzaak van een dergelijke zwakke plek is vaak lastig te herleiden. De zwakkere plek kan een breuk worden door een verhoogde druk in de buikholte. Een verhoogde druk kan ontstaan door bijvoorbeeld:

  • Persen
  • Hoesten
  • Langere tijd veel overgeven
  • Zwaar tillen
  • Zwangerschap


De breuk kan zorgen voor klachten zoals een uitstulping, een branderig gevoel, pijn en een beknelde darm. Indien een breuk groot genoeg is, kan een gedeelte van de buikinhoud wat naar buiten drukken. Er zal hierdoor een uitstulping te zien zijn. Vaak gaat het hierbij om vetweefsel. Soms kan echter ook een stukje darm naar buiten gedrukt worden. Indien de darm dubbel gedrukt wordt, zal de doorstroming belemmerd worden. Er wordt dan gesproken over een beknelde darm. Er zal direct een medische ingreep moeten plaats vinden.

Welke soorten buikbreuken zijn er?

Wanneer de breuk ontstaat ter hoogte van de lies, wordt gesproken over een liesbreuk. Een dergelijke breuk kan behandeld worden met rust en eventueel een operatie. Ondertussen kan een liesbreukband de klachten laten afnemen en een uitstulping terug drukken. Bezigheden zullen hierdoor weer gemakkelijker worden. Voorbeelden van deze breukbanden vindt je via de volgende link: liesbreukbanden.

Wanneer de breuk ontstaat bij de navel, wordt gesproken over een navelbreuk. De meeste breuken zullen hier ontstaan omdat dit standaard al een wat zwakkere plek is. Ontstaat de breuk bij een litteken, dan wordt er gesproken over een littekenbreuk. Bij een andere plek op de buik, wordt de algemene naam buikbreuk gebruikt.

Er zijn weinig verschillen tussen de vier soorten breuken. Met name de plek van het ontstaan is het voornaamste verschil. Ook de manier van behandelen is grotendeels gelijk. Vaak zal rust en eventueel een operatie de manier zijn om te herstellen. Daarnaast kan een breukband worden gedragen. Deze veel gebruikte breukbanden zorgen dat:

  • de uitstulping naar binnen wordt gedrukt
  • pijnklachten afnemen
  • bezigheden makkelijker worden
  • de doorbloeding rond de breuk wat verbeterd


Voorbeelden van deze veel gebruikte breukbanden zijn te vinden via de volgende link: buikbanden.


Meer lezen?

Bekijk het fysiotherapie blog »

© copyright 2020 Hierhebikpijn.nl   |   Alle rechten voorbehouden   |   ontwerp: SWiF