Onderzoek naar therapietrouwheid met betrekking tot oefeningen voor thuis

#1
Hallo,

als fysiotherapie student doe ik onderzoek naar de oefeningen die cliënten mee naar huis krijgen. Heeft u weleens een behandeling van een fysiotherapeut gehad met oefeningen voor thuis? Dan vraag ik u medewerking voor het invullen van een vragenlijst. Het is anoniem, bestaat uit 8 vragen en het invullen duurt niet langer dan 5 minuten. U kunt deelnemen aan de vragenlijst door simpelweg op de volgende link te drukken: https://forms.gle/ksgegMvYmBMzTiiH8

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!